Uutislistaukseen

Töölön seurakunnan kirkkoherra Hannu Ronimuksen rintakuva. Taustalla näkyy seurakunnan kevätesitteen kuvitu...

Kirkkoherran kevättervehdys: Hyvän huomisen askelmerkkejä

12.1.2021 11.45

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra julkaisi joulukuussa suomalaisten arvomaailmaa ja arjen toimintaa käsittelevän tutkimuksen Elämäntavat pandemian jälkeen. Siihen on koottu yhteen yli 1500 suomalaisen kaupunkilaisen ja monien eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, miten arki koronapandemian aikana on muuttunut ja mistä muutoksista suomalaiset haluavat pitää kiinni. Tutkimustuloksissa tunnistin ilahduttavan paljon ajatuksia ja painotuksia, joita vuoden aikana käymissäni monissa keskusteluissa seurakunnan alueella asuvien ihmisten kanssa on noussut esille.

Poikkeusolojen keskellä jokaisen on ollut pakko muuttaa arjen rutiineja ja toimintatapoja. Jotkut näistä muutoksista kyllä palaavat entiselleen, kun pandemiasta on päästy eroon. Vastaavasti joistakin muutoksista vakiintuu pitkäaikaisia toimintamalleja yksilöiden ja yhteisöjen tasolla. Tutkimuksen mukaan suomalaisten kansallisylpeys on vahvistunut koronakriisin onnistuneen hoitamisen ansiosta. Osaamme paremmin arvostaa paikallisuutta ja monipuolista suomalaista osaamista. Kyselyn mukaan kaupungit ovat edelleen suosittuja asuinpaikkoja, mutta niitä kohtaan on uusia toivomuksia liittyen erityisesti viheralueiden ja läheisten luontoalueiden myönteisen merkityksen korostumiseen.

Yhä useampi meistä on omassa arjessaan havainnut, että pienilläkin valinnoilla on seuraamuksia ja on valmis sitoutumaan yhteiseen vastuunkantoon. Muutokset ihmisten ajattelutavoissa edistävät kestävämpien elämäntapojen omaksumista. Lähes puolet vastaajista on pohtinut syvällisemmin sitä, mikä on minulle tärkeää ja kolmannes on luonut entistä kiinteämmän yhteyden läheisiinsä. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että monella tavoin kuormittavan ja haastavan poikkeusajan vaikutuksissa on myös paljon myönteistä. Näitä yhteistä hyvää edistäviä muutoksia voimme jokainen omassa arjessamme olla toteuttamassa. Nyt rakennamme yhdessä hyvää uuden normaalin tulevaisuutta.

Seurakuntamme jäsentalouksiin postitetussa kevätkauden tervehdyksessämme on poimintoja siitä, mitä Töölön seurakunnalla on annettavana hyvää huomista varten. Nämä asiat liittyvät mielekkään ja merkityksellisen elämän rakentamiseen. Hyvän huomisen askelmerkit huomioivat ihmisen fyysisen, henkisen, sosiaalisen ja hengellisen hyvinvoinnin tärkeyden. Niiden parissa teemme seurakunnassa työtä. Sinun kanssasi ja Sinua varten!

Hyvän huomisen ja siunauksen toivotuksin,
Hannu Ronimus, kirkkoherra