Kuva: unsplash.com

 

Hallinto ja organisaatio

Uusi Töölön seurakunta aloitti toimintansa 1.1.2019, jolloin entiset Töölön ja Meilahden seurakunnat yhdistyivät. Seurakunnan alue kattaa Helsingin pohjoisen kantakaupungin ulottuen Etu-Töölöstä Pohjois-Pasilaan. Jäsenmäärä on noin 28 000, ja se kasvaa merkittävästi 2020-luvulle ajoittuvan Keski- ja Pohjois-Pasilan uudisrakentamisen myötä.

Seurakunnassa on noin 60 päätoimista työntekijää ja useita kymmeniä tuntityöntekijöitä. Erilaisissa vapaaehtoistehtävissä toimii lähes viisisataa henkilöä.

Töölön seurakunnan kirkot ovat Temppeliaukion kirkko, Töölön kirkko, Meilahden kirkko ja Tuomaankirkko. Lisäksi Seurasaaressa sijaitseva Karunan museokirkko on kesäisin seurakunnan käytössä. Muita Töölön seurakunnan toimitiloja ovat monitoimitila Fokus kauppa- ja palvelukeskus Mall of Triplassa, Ruskeasuon seurakuntakeskus Rasti, Länsi-Pasilan seurakuntakoti ja nuorisotila Kerhis. Töölön seurakunnan kirkkoherranvirasto sijaitsee Taivallahden kasarmeilla Taka-Töölössä.

Töölön seurakunta pohjautuu vuosina 1906–1941 toimineeseen Helsingin pohjoiseen suomalaiseen seurakuntaan, josta syntyi vuosiksi 1942–1955 Töölön seurakunta. Vuonna 1956 Töölön seurakunta jakautui Meilahden seurakunnaksi (1956–2018) ja Töölön seurakunnaksi (1956–1965), joka jakautui edelleen vuosina 1965–2010 toimineiksi Taivallahden seurakunnaksi ja Töölön seurakunnaksi. Vuonna 2011 Töölön ja Taivallahden seurakunnat yhdistyivät yhdeksi Töölön seurakunnaksi (2011–2018). Vuoden 2019 alkaessa Töölön seurakunta palasi takaisin juurilleen 1940- ja -50-luvuille, kun se yhdistyi takaisin vuodesta 1956 asti toimineeseen Meilahden seurakuntaan.

Seurakuntaneuvosto

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvostoon kuuluu 16 luottamushenkilöä. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Seurakuntaneuvosto valitsee itse keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Töölön seurakunnalla on Helsingin seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa kuusi edustajaa. Seurakuntaneuvoston jäsenet ja yhteisen kirkkovaltuuston edustajat valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.

Neuvosto kokoontuu kalenterivuoden aikana 6–8 kertaa.

Organisaatio

Töölön seurakunnan organisaation rakenteen keskeiset tavoitteet ovat:

 • suunnittelutyö yhdessä seurakuntalaisten kanssa
 • tiimi- ja yhteistyö yli työalojen
 • valppaus reagoida muuttuvaan ympäristöön
 • uusien työtapojen mahdollistaminen, ja jäsenlähtöisyys.

Töölön seurakunnan arvot, missio, visio ja strategia 

Arvot

Pyhän kunnioitus: kristillinen kasvu, kunnioitus, uskollisuus ja yhteisöllisyys

 • uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan ja kristittynä olemisen merkitykseen
 • puhumme rohkeasti Jumalasta
 • elämme ja toimimme niin kuin opetamme
 • tuemme seurakunnan jäsenten, luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten ja työntekijöiden henkistä ja hengellistä kasvua
 • rakennamme ja vahvistamme seurakuntaa hengellisenä kotina ja yhteisönä
 • toimimme yhteistyössä kirkkomme lähetysjärjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa.

Lähimmäisyys: oikeudenmukaisuus, heikkojen puolustaminen, monimuotoisuuden kunnioittaminen ja suvaitsevaisuus

 • suhtaudumme kaikkiin ihmisiin tasa-arvoisesti, oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti
 • toiminnassamme olemme avoimia ja kunnioitamme jokaisen perusoikeuksia
 • kunnioitamme jokaisen omantunnon ja mielipiteen vapautta sekä oikeutta tulla kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi
 • toimimme hädänalaisten, yksinäisten ja syrjäytyneiden auttamiseksi
 • toivotamme tiloihimme ja toimintaamme tervetulleiksi seurakuntalaiset, alueella asuvat, vierailijat, turistit ja työssäkävijät
 • toimimme aktiivisesti suhteessa seurakuntamme alueella toimiviin järjestöihin ja yhteisöihin
 • toiminnassamme edistämme tilaisuuksiin osallistumisen helppoutta ja niihin esteetöntä pääsyä.

Vastuullisuus: jäsenlähtöisyys, dialogisuus, luottamus, avoimuus ja ympäristöystävällisyys

 • toimintamme ja päätöksentekomme on avointa, selkeää ja vastuullista, myös suhteessa sidosryhmiimme ja yhteistyökumppaneihimme
 • rakennamme keskinäistä luottamusta ja uutta ymmärrystä käymällä aktiivista vuoropuhelua yksilö- ja yhteisötasolla
 • pidämme talouden tasapainossa, huolehdimme henkilöstöstä ja toimitiloistamme
 • kannamme vastuuta ympäristöstämme noudattaen kestävän kehityksen periaatteita.

Tavoitteellisuus: suunnitelmallisuus, jatkuva kehittyminen, luovuus, ripeä reagointi

 • sitoudumme päämäärätietoiseen ja suunnitelmalliseen toimintaan
 • reagoimme rohkeasti, ripeästi ja tarvittaessa etupainotteisesti
 • toimintamme on tunnistettavaa, ymmärrettävää ja joustavaa
 • toiminnassamme olemme avoimia luovuudelle, uusille ideoille ja kokeiluille.

Missio

 • Olemme uskon, toivon ja rakkauden yhteisö.
 • Kohtaamme ja palvelemme ihmisiä avoimesti ja tasa-arvoisesti.
 • Vahvistamme elämässä arvokkaita ja kestäviä merkityksiä.
 • Olemme kiinnostava, keskusteleva, vaikuttava ja uudistuva yhteisö.

Visio

 • Seurakunnassa toteutuu avara kristillisyys ja varaukseton lähimmäisenrakkaus.
 • Toimimme aktiivisesti ja merkityksellisesti ihmisten ja yhteisöjen kanssa.
 • Olemme Helsingin näkyvin, tunnetuin ja verkottunein seurakunta.
 • Rakennamme uutta toimintakulttuuria.

Strategiset päämäärät

 • Vahvistamme seurakunnan jäsenyyden merkitystä.
 • Käymme vuoropuhelua uskon ja elämän kysymyksistä.
 • Huomioimme toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.
 • Tuemme elämän mittaista kasvua ihmisenä ja kristittynä.
 • Autamme hädässä, rakennamme yhteyttä ja tuemme kestävää kehitystä.