Töölön seurakunnan strategia 2024–2028. Kuva Sari Pelho.

 

Hallinto ja organisaatio

Uusi Töölön seurakunta aloitti toimintansa 1.1.2019, jolloin entiset Töölön ja Meilahden seurakunnat yhdistyivät. Seurakunnan alue kattaa Helsingin pohjoisen kantakaupungin ulottuen Etu-Töölöstä Pohjois-Pasilaan. Jäsenmäärä on noin 26 000, ja se kasvaa merkittävästi 2020-luvulle ajoittuvan Keski- ja Pohjois-Pasilan uudisrakentamisen myötä.

Seurakunnassa on noin 50 päätoimista työntekijää ja useita kymmeniä tuntityöntekijöitä. Erilaisissa vapaaehtoistehtävissä toimii lähes viisisataa henkilöä.

Töölön seurakunnan kirkot ovat Temppeliaukion kirkko, Töölön kirkko, Meilahden kirkko ja Tuomaankirkko. Lisäksi Seurasaaressa sijaitseva Karunan museokirkko on kesäisin seurakunnan käytössä. Muita toimitilojamme ovat monitoimitila Fokus kauppa- ja palvelukeskus Mall of Triplassa ja Ruskeasuon seurakuntakeskus Rasti. Kirkkoherranvirasto sijaitsee Taivallahden kasarmeilla Taka-Töölössä ja siirtyy 1.5. alkaen Meilahden kirkolle.

Töölön seurakunta pohjautuu vuosina 1906–1941 toimineeseen Helsingin pohjoiseen suomalaiseen seurakuntaan, josta syntyi vuosiksi 1942–1955 Töölön seurakunta. Vuonna 1956 Töölön seurakunta jakautui Meilahden seurakunnaksi (1956–2018) ja Töölön seurakunnaksi (1956–1965), joka jakautui edelleen vuosina 1965–2010 toimineiksi Taivallahden seurakunnaksi ja Töölön seurakunnaksi. Vuonna 2011 Töölön ja Taivallahden seurakunnat yhdistyivät yhdeksi Töölön seurakunnaksi (2011–2018). Vuoden 2019 alkaessa Töölön seurakunta palasi takaisin juurilleen 1940- ja -50-luvuille, kun se yhdistyi takaisin vuodesta 1956 asti toimineeseen Meilahden seurakuntaan.

Seurakuntaneuvosto

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvostoon kuuluu 16 luottamushenkilöä. Töölön seurakunnalla on Helsingin seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa kuusi edustajaa. Seurakuntaneuvoston jäsenet ja yhteisen kirkkovaltuuston edustajat valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.

Neuvosto kokoontuu kalenterivuoden aikana 6–8 kertaa. Vuoden 2024 kokouspäivämäärät:

  • 13.2.2024
  • 10.4.2024
  • 4.6.2024

 

Töölön seurakunnan arvot, missio, visio ja strategia 

Arvot

Pyhän kunnioitus

Kaiken työmme perusta on usko ja yhteys Jumalaan.

Lähimmäisyys

Toimimme niin, että jokainen kokee itsensä tervetulleeksi, arvostetuksi ja osalliseksi.

Hyvän tukeminen

Teemme hyvää ja luomme toivoa vastuullisesti tänään ja huomenna.

Visio

Olemme avara kristillinen yhteisö, jossa on aikaa kohdata ja kuunnella kaupunkilaisia ja tuoda heidät pyhän äärelle.

Missio

Vaikutamme vastuullisesti ihmisille ja yhteisöille tärkeissä kysymyksissä vahvistaen uskoa, toivoa ja rakkautta.

Strategian ohjaavat periaatteet

Toiminnan tarvelähtöisyys

Seurakunnan toiminta perustuu Kristuksen meille antamaan tehtävään. Samalla meille on tärkeää vastata ihmisten hengellisiin tarpeisiin ja suunnitella toimintaamme ajantasaista ja laadukasta tietoa hyödyntäen. ​

Moninainen hengellisyys ja nuorten aikuisten tavoittaminen

Nuoret aikuiset ovat meille tulevaisuuden kannalta keskeisin kohderyhmä, jonka tavoittamiseen erityisesti panostamme. Kokeilemme rohkeasti erilaisia tapoja tuoda kristinuskon sanomaa tähän päivään ja puhutella eri-ikäisiä kaupunkilaisia.​

Verkostoihin ja vapaaehtoisuuteen panostaminen

Kristillinen seurakunta rakentuu siinä olevista ihmisistä. Luomme mahdollisuuksia olla osa yhteisöä ja tehdä hyvää toisille. Vaikutamme ympäristössämme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.​