Yhdenvertaisuusperiaatteet Helsingin seurakuntayhtymässä

Helsingin seurakunnilla on yhteiset periaatteet ja tavoitteet, joiden avulla vahvistetaan ja edistetään yhdenvertaisuuden toteutumista seurakuntien toiminnassa.

Helsingin seurakuntien osallistava moninaisuus -ohjelma (H.O.M.O.) on vuoden käynnissä ollut projekti, jonka myötä seurakuntiin on luotu muun muassa yhteyshenkilöverkosto, turvallisemman tilan periaatteet ja yhdenvertaisuusperiaatteet sekä aloitettu työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhdenvertaisuuskoulutus.

Projektissa valmistellut Yhdenvertaisuusperiaatteet ja Turvallisemman tilan periaatteet käsitellään vielä syksyllä 2023 kirkkoherrainkokouksessa ja seurakuntaneuvostoissa, joten periaatteisiin saattaa tulla muutoksia.

Yhdenvertaisuusperiaatteet Helsingin seurakuntayhtymässä:

Tavoitteemme on, että

 1. Jokainen ihminen kokee olevansa tervetullut ja osallinen katsomatta seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin. Rakennamme seurakunnista ja seurakuntayhtymästä tervetuloa toivottavan yhteisön.
 2. Kaikki palvelumme ja toimintamme on seksuaalisen ja sukupuolten moninaisuuden huomioivaa.  
 3. Kaikki palvelumme ja toimintamme on turvallisemman tilan periaatteiden mukaista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille ja heidän läheisilleen.  
 4. Emme tarkastele ihmisen seksuaalista suuntautuneisuutta ja sukupuolista identiteettiä ongelmalähtöisesti.
 5. Järjestämme koulutusta monimuotoisuus- ja ihmisoikeuskysymyksistä luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja työntekijöille.
 6. Jokaisessa seurakunnassa ja yhteisissä palveluissa on työntekijä, joka toimii seksuaalisen ja sukupuolisen monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
 7. Mahdollistamme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten, seurakuntalaisten ja työntekijöiden kokemusasiantuntijuutta monimuotoisuuden kysymyksissä ja sen edistämisessä.
 8. Annamme tilaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien perheiden ja läheisten kysymyksille ja kokemukselle. 
 9. Käymme teologista ja eettistä keskustelua seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta rakentavassa hengessä. 
 10. Emme leimaa emmekä stigmatisoi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Tämän huomioiminen edistää kaikkien hyvinvointia ja vahvistaa mielenterveyttä.
 11. Huomioimme jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuden ja erityisyyden sekä yksilölliset kokemukset. Sateenkaari-ihmiset eivät ole yksi yhtenäinen joukko.

Lisätietoja: Henna-Mari Kettusaari hkettusaari@evl.fi, +358923402355

Turvallisemman tilan periaatteet

Noudatamme näitä turvallisemman tilan periaatteita kaikessa toiminnassamme.

Varmista hengellinen turvallisuus 
Kunnioita jokaisen vakaumusta ja omaa ajattelua hengellisissä kysymyksissä.

Kunnioita omia ja muiden rajoja 
Jokaisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa tulee kunnioittaa.

Tunnista oletuksesi ja ennakkoluulosi
Pyri kohtaamaan muut ihmiset ilman oletuksia heistä tai heidän ominaisuuksistaan.

Anna tilaa
Huolehdi siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja tulla kuulluksi.

Puutu asiattomaan käytökseen
Jos näet tai kuulet häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, puutu siihen itsellesi turvallisella tavalla tai kerro tilaisuuden järjestäjälle.

Pyydä anteeksi ja ota palaute vastaan
Jos loukkaat toista tai teet virheen, niin pyydä anteeksi, huomioi asia jatkossa ja korjaa omaa käytöstäsi tarvittaessa.

Muista inhimillisyys
Muista, että erehtyminen ja kysyminen on sallittua.

Huomioi heikommassa asemassa olevat
Tiedosta, että osa ihmisistä kokee moniperusteista syrjintää, esimerkiksi sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöihin kuulumisen, kehon tai sukupuolen ilmaisun, ihonvärin, etnisen taustan, vammaisuuden, vakaumuksen, iän tai köyhyyden takia.

Oleta lähtökohtaisesti moninaisuutta. 

Töölön seurakunnan sateenkaariyhteyshenkilö

Sateenkaariyhteyshenkilöverkoston avulla Helsingin seurakunnat puuttuvat aktiivisesti häirintään ja syrjintään. Yhteyshenkilöt myös tarvittaessa tukevat sateenkaarevia ihmisiä esimerkiksi erilaisissa kirkon toimintaan ja palveluihin liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Kaikilla meistä on oikeus osallistua jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin, rippikouluun tai muuhun seurakunnan toimintaan turvallisella ja jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta kunnioittavalla tavalla.

Sateenkaariyhteyshenkilöön voi olla aina yhteydessä matalalla kynnyksellä. Yhteyshenkilöön tulee ottaa yhteyttä vähintäänkin silloin, jos kohtaa seurakuntien toiminnassa syrjivää tai epäasiallista käytöstä.

Töölön seurakunnan häirintäyhdyshenkilöt

Tuomiokapitulin pyynnöstä Töölön seurakunta on myönteisen toimintakulttuurin tukemiseksi nimennyt kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Työntekijät ja seurakuntalaiset voivat kääntyä heidän puoleensa epäasiallisen kohtelun, ahdistelun, häirinnän tai hyväksikäytön tapauksissa. 

Häirintäyhdyshenkilöillä on valmiudet kuunnella ja opastaa, sekä tarvittaessa ohjata uhri olemaan yhteydessä viranomaisiin.
 
Töölön seurakunnan häirintäyhdyshenkilöt ovat: