Yhdenvertaisuusperiaatteet Helsingin seurakuntayhtymässä

Helsingin seurakunnilla on yhteiset periaatteet ja tavoitteet, joiden avulla vahvistetaan ja edistetään yhdenvertaisuuden toteutumista seurakuntien toiminnassa.

Helsingin seurakuntien osallistava moninaisuus -ohjelma (H.O.M.O.) on vuoden käynnissä ollut projekti, jonka myötä seurakuntiin on luotu muun muassa yhteyshenkilöverkosto, turvallisemman tilan periaatteet ja yhdenvertaisuusperiaatteet sekä aloitettu työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhdenvertaisuuskoulutus.

Projektissa valmistellut Yhdenvertaisuusperiaatteet ja Turvallisemman tilan periaatteet käsitellään vielä syksyllä 2023 kirkkoherrainkokouksessa ja seurakuntaneuvostoissa, joten periaatteisiin saattaa tulla muutoksia.

Yhdenvertaisuusperiaatteet Helsingin seurakuntayhtymässä:

Tavoitteemme on, että

 1. Jokainen ihminen kokee olevansa tervetullut ja osallinen katsomatta seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin. Rakennamme seurakunnista ja seurakuntayhtymästä tervetuloa toivottavan yhteisön.
 2. Kaikki palvelumme ja toimintamme on seksuaalisen ja sukupuolten moninaisuuden huomioivaa.  
 3. Kaikki palvelumme ja toimintamme on turvallisemman tilan periaatteiden mukaista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille ja heidän läheisilleen.  
 4. Emme tarkastele ihmisen seksuaalista suuntautuneisuutta ja sukupuolista identiteettiä ongelmalähtöisesti.
 5. Järjestämme koulutusta monimuotoisuus- ja ihmisoikeuskysymyksistä luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja työntekijöille.
 6. Jokaisessa seurakunnassa ja yhteisissä palveluissa on työntekijä, joka toimii seksuaalisen ja sukupuolisen monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
 7. Mahdollistamme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten, seurakuntalaisten ja työntekijöiden kokemusasiantuntijuutta monimuotoisuuden kysymyksissä ja sen edistämisessä.
 8. Annamme tilaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien perheiden ja läheisten kysymyksille ja kokemukselle. 
 9. Käymme teologista ja eettistä keskustelua seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta rakentavassa hengessä. 
 10. Emme leimaa emmekä stigmatisoi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Tämän huomioiminen edistää kaikkien hyvinvointia ja vahvistaa mielenterveyttä.
 11. Huomioimme jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuden ja erityisyyden sekä yksilölliset kokemukset. Sateenkaari-ihmiset eivät ole yksi yhtenäinen joukko.

Lisätietoja: Henna-Mari Kettusaari hkettusaari@evl.fi, +358923402355