Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Evankelisluterilaisen kirkon asiointipalvelusta voi tilata virkatodistuksen henkilöstä, joka on ollut elämänsä aikana kirjoilla Helsingin seurakuntien jäsenenä.

Virkatodistusten ja sukuselvitysten tilaaminen

Virkatodistuksen sekä sukuselvitysmuotoisen virkatodistuksen voi tilata tilaa virkatodistus -asiointipalvelusta.

Virkatodistus on joko ote henkilön tiedoista, eli ote henkilökohtaisista tiedoista, tai sukuselvitysmuotoon laadittu todistus. Perunkirjoitusta varten elävästä henkilöstä riittää henkilökohtaiset tiedot sisältävä virkatodistus. Kuolleesta henkilöstä tarvitaan perunkirjoitusta varten sukuselvitysmuotoon laadittu virkatodistus, johon merkitään henkilön tietojen lisäksi puoliso ja lapset sekä muuttotiedot. 

Tarkista virkatodistusten käsittelyajat Helsingin seurakuntien Keskusrekisterin verkkosivulta.

Varattoman vainajan perunkirjoitus

Perunkirjoituksen järjestäminen ja siitä seuraavat kulut ja vastuu ovat omaisilla. Lakiin ei ole valitettavasti annettu helpotuksia varattoman vainajan kuoleman jälkeen tapahtuvaan pesänselvitykseen.

Pesänselvitysvelkaa ovat PK 18 luvun 5 §:n mukaan muun muassa perunkirjoituskustannukset ja pesän hoidosta, hallinnosta ja selvityksestä johtuvat tarpeelliset kustannukset. Virkatodistusmaksut kuuluvat näihin kustannuksiin.

Lain mukaan vainajan kuoleman jälkeen syntynyt pesänselvitysvelka maksetaan ensisijaisesti vainajan varoista, mutta jos vainajalta ei jäänyt varoja, vastuu kustannuksista on perintökaaren 21 luvun 4 §:n mukaan osakkailla. Muut pesän velat maksetaan vasta vainajan velkojen jälkeen. Pesänselvitysvelka on siis etusijalla muihin kuolinpesän tai vainajan velkoihin nähden.

Varattoman pesän pesänselvityksiä voi hoitaa oikeusaputoimisto, jolla on oikeus saada virkatodistukset tai sukuselvitykset maksuttomina.

Keskusrekisteri palvelee sukututkijoita tekemällä tutkimuksessa tarvittavia virkatodistuksia

Keskusrekisteriin on arkistoituna Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntien kirkonkirjat vuodesta 1856 lähtien. Sitä vanhempia kirkonkirjoja säilytetään Kansallisarkistossa.

Mikäli sukututkimusta varten pyydetään tietoja elävästä henkilöstä, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuoja-asetuksen periaatteita ja säännöksiä. Tästä syystä sukututkijan on toimitettava sukututkimusrekisteriä koskeva tietosuojaseloste tai muu vastaava, joka osoittaa tietojen luovuttamisen edellytykset. Seloste on toimitettava keskusrekisteriin sähköpostiosoitteeseen sukututkimus.helsinki@evl.fi tai postitse osoitteeseen Keskusrekisteri, Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki.

Tietoja suvun elossa olevista jäsenistä on hyvä ensisijaisesti kerätä heiltä itseltään. Tällöin voidaan varmistua tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei rekisteröity halua käyttää hänelle tietosuoja-asetuksessa annettua oikeutta kieltää omien tietojensa käyttämistä sukututkimuksessa. Sukututkimustilauksia otetaan vastaan ainoastaan sähköisesti Helsingin seurakuntayhtymän verkkosivuilla olevalla verkkolomakkeella.

Sukututkimuksia varten laadittavia sukuselvityksiä tehdään keskusrekisterissä henkilöresurssien sallimissa rajoissa. Toimitusaika on 1–3 kuukautta. Lue lisää sukututkimusta varten laadittujen todistusten maksuista Helsingin seurakuntayhtymän verkkosivuilta (pdf).

Omatoiminen sukututkimus

Keskusrekisterillä ei ole tarjota tarkoituksenmukaisia tutkijatiloja omatoimista sukututkimusta varten.

Yli sata vuotta vanhoja rippikirjoja, historiakirjoja ja muuttaneiden luetteloita voi tutkia omatoimisesti Kansallisarkiston tutkijasalissa osoitteessa Rauhankatu 17, 00170 Helsinki. Kansallisarkistossa on käytettävissä mikrokorttien käyttökopiot vuosilta 1722–1906. Lisäksi digitoituja kirkonkirjoja on omatoimisen tutkijan käytössä sekä arkistolaitoksen yksiköissä että verkossa Kansallisarkiston digitaaliarkistossa. Internetissä on tutkittavissa 125 vuotta vanhempi digitoitu aineisto. Tarkempia tietoja voi tiedustella suoraan Kansallisarkistosta.

Suomen Sukuhistoriallisella Yhdistyksellä on myös digiarkisto.