Töölön kirkon lastentila. Kuva: Töölön seurakunnan kuvapankki / Juha Martinmaa

Päiväkerho Nallet

Töölön seurakunnan päiväkerho Nallet on 2,5–5-vuotiaille suunnattu päiväkerhoryhmä, joka tarjoaa lapsille laadukasta ja virikkeellistä varhaiskasvatusta. Nallet kokoontuu neljä kertaa viikossa maanantaista torstaihin kello 9–12 Töölön kirkon lastentilassa osoitteessa Topeliuksenkatu 4. Päiväkerhossa syödään omat eväät. Kerhoa ohjaavat Töölön seurakunnan lastenohjaajat. Päiväkerho Nalleihin haetaan vuosittain huhtikuussa. Syksyn 2020 ryhmään voi tiedustella vapaita paikkoja.

Päiväkerhossa lapsi on tärkeä, ja siellä koetaan ja opitaan yhdessä ilon, lämmön ja leikin ilmapiirissä. Arvostamme lapsen ainutlaatuisuutta, hengellisyyttä ja yksilöllisiä piirteitä. Päiväkerhoryhmässä lapsi saa ystäviä ja kokee leikin riemua. Samalla lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät.

Päiväkerhossa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tuetaan luovan ilmaisun eri muodoilla kuten laulaen, soittaen, tanssien, liikkuen ja leikkien. Lisäksi kuvallinen ilmaisu, kädentaidot ja draama- ja ilmaisuleikit ovat osa päiväkerhon arkea.

Päiväkerhossa edistetään monipuolisesti lapsen ajattelun kehittymistä ja kielenkehitystä. Päiväkerhossa luetaan satuja, lorutellaan, riimitellään ja leikitään sanoilla ja tavuilla sekä opitaan tunnistamaan ja nimeämään kirjaimia. Päiväkerhossa leikitään leikkejä, jotka kehittävät muistia, tarkkaavaisuutta, käsitteenmuodostusta, ongelmanratkaisukykyä ja matemaattista ajattelua.

Lisätietoja:

Satu Antila, lastenohjaaja
puh. 050 381 3815
satu.antila@evl.fi

Sirpa Huhtamäki, lastenohjaaja
puh. 050 380 1902
sirpa.huhtamaki@evl.fi

Markus Lehtimäki, lapsi- ja perhetyön pappi
puh. (09) 2340 6355
markus.lehtimaki@evl.fi

YouTube-video