Uutislistaukseen

Isoisä leikkii pikkutytön kanssa lattialla. Kuvan päällä näkyy rintakuva Töölön seurakunnan kirkkoherra Han...

Kirkkoherran syystervehdys: Järjellä ja sydämellä

11.8.2020 09.34

Tarkastelemme asioita järjen ja havaintojen näkökulmista. Ne auttavat meitä muodostamaan todellisuudesta mahdollisimman tarkan ja objektiivisen kuvan. Mitä pidemmälle tieteellinen näkökykymme ja tekninen osaamisemme yltävät, sitä paremmat edellytykset meillä on vaikuttaa elämämme ulkoiseen sisältöön.

Vaikutus ei kuitenkaan aina ole myönteinen. Toimivat työkalut eivät automaattisesti takaa hyvää lopputulosta. Tieteellinen tutkimus ja tekniset innovaatiot tarvitsevat rinnalleen eettistä arviointia, elämän ja luonnon kunnioittamista, harkitsevaa tunneälyä ja pyrkimystä yhteiseen hyvään. Näitä tekijöitä osaltaan myös taide ja uskonto auttavat näkemään ja tulkitsemaan.

Suomalaista kulttuuria ja yhteiskunnallista eetosta on perustellusti kutsuttu luterilaisuuden sävyttämäksi. Siihen kuuluu ajatus näkemisen ja kuulemisen välisestä suhteesta. Laajasti ymmärrettynä näkemisessä on kyse järjen näkökyvyn ja moraalisen arviointikyvyn yhdistelmästä. Meillä on yksilöinä ja yhteisönä edellytykset selvittää, mikä on sekä totta että oikein.

Luterilainen uskonkäsitys korostaa tällaisen järjellä näkemisen rinnalla sydämellä kuulemista. Tätä asiaa apostoli Paavali tarkastelee useissa Uuden testamentin kirjoituksissaan. Kyse on siitä, että Jumalan lupausten kuulemiseen tarvitsemme sydäntä, joka on runollisesti ilmaistuna sielun korva. Jumalan Sanassa kuulemme sydämellä Jumalan äänen. Tällöin voimme kuulla evankeliumin, lupauksen syntien anteeksiantamuksesta, kuoleman vallan murtumisesta ja toivon sävyttämästä tulevaisuudesta.

Sydämellisin ja siunaavin syysterveisin,
Hannu Ronimus, kirkkoherra

Kuva isoisästä ja lapsesta: Helsingin seurakuntayhtymän kuvapankki / Elina Manninen