Uutislistaukseen

Piirrettyjä lapsihahmoja soittamassa rumpuja, viulua ja trumpettia piirrettyjen pianon koskettimien päällä....

Vielä ehdit ilmoittautua Töölön seurakunnan musiikkileikkikoulujen syyskaudelle 2020

16.6.2020 10.23

Muskariryhmiä on tarjolla kaikenikäisille sylivauvoista kouluikäisiin. Tarjolla on myös viulu- ja pianomuskariryhmiä. Ryhmiin voi vielä ilmoittautua, mikäli paikkoja on vapaina.

Töölön seurakunnan musiikkileikkikoulujen syyskauden 2020 ryhmiin voi ilmoittautua Helsingin seurakuntayhtymän sähköisessä asiointipalvelussa, mikäli paikkoja on vielä vapaana. Pianomuskareihin ilmoittaudutaan suoraan osoitteeseen jenni.paaso@evl.fi ja viulumuskareihin osoitteeseen ada.alakarppa@gmail.com.

Musiikkileikkikoulu, eli muskari, on Töölön seurakunnan järjestämää varhaisiän musiikkikasvatusta alle kouluikäisille lapsille. Musiikkikasvatus on tavoitteellista toimintaa, jossa kehitetään laulun, leikin, liikunnan ja soiton avulla lapsen sosiaalista, motorista, hengellistä ja musiikillista kasvua. Töölön seurakunnan musiikkileikkikouluryhmiä ohjaa varhaisiän musiikinopettaja Jenni Paaso ja viulumuskareita Ada Alakärppä-Tiitto.

Ruskeasuon seurakuntakeskus Rasti 20.8. alkaen:

 • Vauvamuskari (3–12 kk) kello 9.30–10
 • Muskari 1–2-vuotiaille kello 10.15–10.45
 • Sisarusmuskari 0–4-vuotiaille kello 10.50–11.20.

Ruskeasuon seurakuntakeskus Rasti 18.8. alkaen:

 • Muskari 2–4-vuotiaille kello 16.45–17.15 
 • Muskari 4–6-vuotiaille kello 17.20–18.05 
 • Pianomuskari 6–8-vuotiaille kello 18.10–18.55.

 Temppeliaukion kirkon takkahuone 19.8. alkaen:

 • Vauvamuskari (3–12 kk) kello 14.45–15.15
 • Muskari 1–2-vuotiaille kello 15.30–16 
 • Muskari 2–3-vuotiaille kello 16.15–16.45 
 • Muskari 3–4-vuotiaille kello 16.50–17.20
 • Muskari 4–5-vuotiaille kello 17.25–18.05
 • Muskari 5–6-vuotiaille kello 18.10–18.55.

 Töölön kirkko 20.8. alkaen:

 • Viulumuskari (alkeet) kello 14–14.45
 • Viulumuskari (jatkavat) kello 14.45–15.30
 • Vauvamuskari (3–12kk) kello 16–16.30
 • Muskari 1–3-vuotiaille kello 16.45–17.15
 • Muskari 4–6-vuotiaille kello 17.20–18.05
 • Pianomuskari 6–8-vuotiaille kello 18.10–18.55.

Syyskauden maksu on 65 euroa/ lapsi ja 55 euroa/sisarus. Ryhmät ovat tauolla syyslomaviikolla 42. Muskariryhmien joulujuhlat järjestetään viikolla 50.

Tietoa eri ikäryhmistä ja viulu- ja pianomuskareista

Vauvamuskarissa lauletaan, leikitään, lorutellaan, tanssitaan ja kuunnellaan. Vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta tuetaan musiikin välinein. Pieni vauva kokee musiikin ensin oman vanhemman kautta. Kehityksen edetessä hän oppii itse helistämään marakassia, taputtamaan, vilkuttamaan ja marssimaan käsi kädessä.

Perhemuskareissa (1–2, 2–3, 1–3 ja 2–4-vuotiaat) seikkaillaan musiikin maailmassa oman aikuisen kanssa. Musiikki koetaan kokonaisvaltaisesti laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen. Musiikin riemuun johdattaa esimerkiksi eläin tai ajankohtainen teema.

Leikkiryhmissä (3–4, 4–5, 5–6 ja  4–6-vuotiaat) musiikin käsitepareja koetaan laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen. Lapsi oppii musiikillisia teemoja leikin ja mielikuvituksen avulla. Turvallisessa ympäristössä tuetaan lapsen luovuutta ja ilmaisua.

Isompien lasten ryhmissä (4–5, 5–6 ja 4–6-vuotiaat) jaetaan oppimisen tukena nuotteja ja pieniä tehtäviä. Lapsella on hyvä olla mukana oma kansio.

Viulumuskarissa soitetaan pienissä ryhmissä yhdessä toisten lasten kanssa. Aikuinen on mukana tunneilla. Leikkisillä tunneilla kappaleita soitetaan aluksi korvakuulolta. Erilaiset laulut, lorut ja leikit tekevät soittamisesta ja oppimisesta hauskaa. Opettaja auttaa viulun hankinnassa. 

Pianomuskarissa tutustutaan pianon koskettimiin ja äänimaailmaan sekä opetellaan nuotteja ja rytmejä. Pianomuskarissa harjoitellaan soittamista korvakuulolta ja nuoteista. Oppimisen tukena tehdään pieniä tehtäviä ja harjoitellaan musiikin alkeisteoriaa. Opetus etenee lapsen oman kehityksen mukaan.

Tutustu Töölön seurakunnan musiikkileikkikoulutoimintaan YouTube-videolta

Lisätietoja:

Jenni Paaso, varhaisiän musiikinopettaja
puh. (09) 2340 6341
jenni.paaso@evl.fi

Ada Alakärppä-Tiitto (viulumuskari)
ada.alakarppa@gmail.com