Uutislistaukseen

Johdatus hiljaiseen rukoukseen 24.3. Fokuksessa

Sydämen hiljaiseen rukoukseen kuljettava meditaatio on kaikille uskonnoille yhteistä hengellistä viisautta. Meditaatioon sisältyvä yksinkertaisuus, rauha ja hiljaisuus on jokaisen saavutettavissa ajankohdasta, paikasta ja elämäntilanteesta riippumatta.

Kristillisessä traditiossa meditaatio oli pitkään lähes unohdettu, kunnes se kontemplatiivisen ulottuvuuden elpymisen myötä on jälleen noussut osaksi myös kristityn uskonnon harjoittamista. Nykyään monet harjoittavat kristillistä meditaatiota ja kontemplatiivista rukousta, jotka käytännössä tarkoittavat samaa hiljaisen ja mietiskelevän rukouksen tapaa.

Sydänrukous korostaa yksinkertaisuutta, omista ajatuksista ja tunteista hellittämistä ja lepäämistä Jumalan läsnäolossa. Se ei sulje ulkomaailmaa pois, vaan avaa sisäisen maailman muuta luomakuntaa kohti.

Tule tutustumaan Sydänrukoukseen ja kristilliseen meditaatioon sunnuntaina 24.3. klo 10-16 Fokukseen. Työpaja on ilmainen ja sitä vetää pastori, kouluttaja Henri Järvinen.

Fokus
Pasilan Triplan 5. kerros

 

Kontemplatiivinen rukous
Kontemplatiivinen rukous pyrkii luomaan henkilökohtaisen yhteyden Jumalaan tai hengelliseen ulottuvuuteen syvällisen hengellisen kokemuksen ja läsnäolon kautta. Siinä keskitytään hiljentymiseen, sisäiseen tarkkaavaisuuteen ja Jumalan läsnäolon kokemiseen.

8.3.2024 17.00