Uutislistaukseen

Ilmoittautuminen syksyn muskariryhmiin alkaa tiistaina 9.5.

Musiikkileikkikoulu eli muskari on seurakunnan järjestämää varhaisiän musiikkikasvatusta alle kouluikäisille. Musiikkikasvatus on tavoitteellista toimintaa. Laulun, leikin, liikunnan ja soiton avulla kehitetään lapsen sosiaalista, motorista, hengellistä ja musiikillista kasvua.


Musiikkileikkikouluryhmiä ohjaavat seurakuntamme varhaisiän musiikinopettaja Jenni Paaso ja viulumuskareita Ada Alakärppä-Tiitto.

Lukukausimaksu on 65 euroa/lapsi ja 55 euroa/sisarus. Viulumuskarin hinta on 75 euroa/lapsi. 

Syyskaudella 2023 musiikkileikkikouluryhmät kokoontuvat 21.8. alkaen. Ryhmät ovat tauolla viikolla 42 (16.–20.10.). Muskarin joulujuhlat pidetään viikolla 50 (12.–14.12.).

Lisätietoja syyskauden muskariryhmistä ja ilmoittautuminen tästä linkistä

Tyttö opettelee soittamaan pianoa. Kuva freepik.com

9.5.2023 10.00