Salattu Jumala 

”Kun koetin perehtyä viisauteen ja tutkistella sitä työtä, jota ihminen maan päällä yötä päivää tekee saamatta untakaan silmiinsä, niin havaitsin, ettei ihminen voi käsittää Jumalan tekoja, sitä mitä auringon alla tapahtuu; vaikka ihminen kuinka ponnistelee yrittäessään ymmärtää, ei hän käsitä. Ja vaikka viisas väittäisikin ymmärtävänsä, ei hän kuitenkaan ymmärrä.” Tämä pohdinta löytyy Vanhan testamentin viisauskirjallisuuteen lukeutuvasta Saarnaajan kirjasta (Saarn. 8: 16–17).

Itsestään selvää on, että Saarnaajan kirjan syntyaikoihin verrattuna ihmisen käytettävissä oleva tieto ja asioiden ymmärrys on moninkertaistunut. Kirjan punainen lanka ei sinänsä ole ottaa kantaa kulloisenkin aikakauden tiedon ja ymmärryksen määrään. Saarnaajan ydinviesti on nostaa esiin Jumala kaiken elämän ja olemassaolon välttämättömyytenä: kaiken olevaisuuden absoluuttina ja pohjimmaisena perustana.

Jumalasta puhuttaessa ihminen on tekemisissä sellaisen todellisuuden kanssa, joka ei ole hallittavissa eikä aukottomasti kuvattavissa. Jumala on kautta kristikunnan historian ymmärretty salatuksi Jumalaksi, joka on käsittämätön, ikuinen, näkymätön ja muuttumaton. Nämä Jumalan ominaisuudet ilmaisevat sen, ettei häntä voida ihmisvoimin tavoittaa eikä kuvata. Jumalan tutkimattomuuskin on ominaisuus, josta puhumiseen kuuluu ihmettelevä ja kunnioittava sävy. 

Vaikka Jumala on salattu Jumala, ja jopa Jeesus itse peittelee oppilailtaan omaa olemustaan ja kieltää kertomasta niistä ihmeistä, joita hän teki, Jumalasta ei tarvitse tai voi vaieta. Kristinuskossa juuri Jeesus Nasaretilainen on ymmärretty Jumalan erityiseksi ja lopulliseksi ilmoitukseksi. Hänen sanoissaan, teoissa ja persoonassa on katsottu Jumalan itsensä puhuneen ja ilmaisseen itsensä, kertovan jotain syvimmästä salatusta olemuksestaan. 

Uskomme ytimessä on Jeesus. Hänessä Jumala itse on tullut keskelle elämää ja ilmoittanut itsensä, jotta voimme tuntea hänet ja uskoa häneen. Lupauksensa mukaan Jumala on luotujensa tukena. Tästä Jeesus antoi vakuutuksen kaste- ja lähetyskäskynsä päätteeksi: ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Hänessä salattu Jumala on läsnä oleva Jumala.

Teksti: Hannu Ronimus

Kirjoittaja on kirkkoherra.

Julkaistu 22.6.2020