Ristiäiset

Kaste on kirkollinen toimitus, ja toinen kirkkomme sakramenteista, jossa lapsi liitetään seurakunnan jäseneksi. Lapsi kastetaan noin kahden kuukauden kuluttua syntymästä.

Lapsi voidaan kastaa kirkossa tai kotona. Kasteen toimittaa oman seurakunnan pappi tai kastepapiksi voi pyytää myös omaa tuttua pappia toisesta seurakunnasta.

Kastettavalla lapsella on oltava vähintään kaksi kummia, jotka ovat evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä. Lisäksi kummina voi olla myös jonkun muun kristillisen kirkon jäsen. Kirkkoon kuulumaton ei voi toimia kummina.
Erityisistä syistä lapsella voi olla vain yksi evankelis-luterilaiseen seurakuntaan kuuluva kummi. Yhden kummin riittävyydestä on pyydettävä kirjallinen päätös oman kotiseurakunnan kirkkoherralta.

Temppeliaukion kirkon kastemalja.
Temppeliaukion kirkon kastemaljan on suunnitellut takoja Kauko Moisio (1969). Kuva: Juha Martinmaa.
YouTube-video