Temppeliaukion kirkon kastemaljan on suunnitellut takoja Kauko Moisio (1969). Kuva: Töölön seurakunnan kuvapankki / Juha Martinmaa

Ristiäiset

"Ystävä sä lapsien, katso minuun pienehen. Minne käynkin maailmassa, sinä olet hoitamassa." (Virsi 492)

Kaste on kirkollinen toimitus ja ehtoollisen lisäksi toinen evankelis-luterilaisen kirkon sakramentti, jossa lapsi liitetään seurakunnan jäseneksi. Lapsi kastetaan noin kahden kuukauden kuluttua syntymästä kirkossa tai kotona. Kasteen toimittaa yleensä oman seurakunnan pappi, mutta kastepapiksi voi halutessaan pyytää tuttua pappia toisesta seurakunnasta.

Kastettavalla lapsella on oltava vähintään yksi kummi, joka on evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Tämän lisäksi kummina voi toimia muun kristillisen kirkkokunnan jäsen. Kirkkoon kuulumaton henkilö ei voi toimia kummina.

Miksi lapsi kastetaan?

Kaste on lapsen ensimmäinen juhla, ja se kokoaa yhteen omaiset, kummit, sukulaiset ja perheen ystävät. Jokainen lapsi on juhlan arvoinen. Yhdessä voidaan iloita ja hiljentyä syntymän ihmeen äärelle, joskus myös pohtimaan elämän monimutkaisuutta ja vaikeutta.

Kaste on monien vuosisatojen ja kymmenien sukupolvien perinne. Siinä lapsi liittyy sukupolvien ketjuun, johonkin yhtä ihmistä ja yksittäistä perhettä suurempaan. Näkymättömällä tavalla hän on osa yhteisöä, joka ylittää ajan ja paikan rajat.

Vanhemmat ja kummit yhdessä muiden läsnäolijoiden kanssa muodostavat tukijoukon ja suojaverkoston, jonka varassa lapsi voi elämänsä elää. Tähän tukiverkkoon kuuluu myös seurakunta, jonka jäseneksi, Jumalan perheväen joukkoon, lapsi kasteessa liitetään nimeltä kutsuen.

Kaste on huolenpitoa, jota vanhemmat muiden läheisten ja seurakunnan kanssa lasta kohtaan osoittavat. Huolenpitoa on myös se, että lapselle tarjotaan mahdollisuus kohdata pyhyys ja kasvaa terveeseen, kristilliseen arvomaailmaan. Kastetilaisuudessa läsnäolijat rukoilevat lapsen puolesta, ja heillä itselläänkin on tilaisuus tuntea Jumalan läsnäoloa ja puhuttelua.

Lue lisää kaste.fi:stä

Kasteiden toimitusajat Töölön seurakunnan tiloissa

Fokus, Mall of Tripla

  • sunnuntaisin kello 12, 14 ja 16.

Meilahden kirkko

  • lauantaisin kello 10.30, 12, 13.30, 15 ja 16.30
  • sunnuntaisin kello 15 ja 16.30.

Ruskeasuon seurakuntakeskus Rasti

  • lauantaisin ja sunnuntaisin kello 13 ja 15.

Temppeliaukion kirkko

  • lauantaisin kello 12, 13.30, 15 ja 16.30
  • sunnuntaisin kello 13.30 (seurakuntasali ei varattavissa), 15 ja 16.30.

Tuomaankirkko

  • lauantaisin kello 10.30, 12, 13.30, 15 ja 16.30
  • sunnuntaisin kello 14, 15.30 ja 17.

Töölön kirkko

  • lauantaisin kello 10.30, 12, 13.30, 15 ja 16.30
  • sunnuntaisin kello 12, 13.30 (seurakuntasali ei varattavissa) ja 15 (seurakuntasali ei varattavissa).

Katso tarkemmat tiedot tiloista Kirkot ja tilat -osiosta.

Lisätietoja ja varaa aika Töölön seurakunnan asiakaspalvelusta

Hopean värinen, pyöreä ja kiiltävä Töölön kirkon kastemalja.
Töölön kirkon kastemalja. Kuva: Töölön seurakunnan kuvapankki / Juha Martinmaa
YouTube-video

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummeja tulee olla vähintään kaksi. Poikkeustapauksessa riittää myös yksi kummi. Päätöksen tekee oman seurakunnan kirkkoherra.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on tavallisin tapa liittää kirkon jäseneksi. Luterilaisessa kirkossa kastetaan myös nuoria ja aikuisia – siis kaikenikäisiä.

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku