Kuva: Helsingin seurakuntayhtymän kuvapankki / Elina Manninen

Hautajaiset

"Maasta sinä olet tullut, maaksi pitää sinun jälleen tuleman."

Läheisen kuolema on vaikea ja raskas asia. Erilaisten tunteiden ja kysymysten keskellä on ryhdyttävä hoitamaan käytännön järjestelyitä. Hautaan siunaaminen järjestetään kappelissa, kirkossa tai haudalla noin kahden tai kolmen viikon kuluessa kuolemasta. Helsingissä kappeleita ovat Hietaniemen, Malmin ja Honkanummen kappelit sekä krematoriokappelit Hietaniemessä.

Hautaan siunaaminen varataan ensisijaisesti Helsingin seurakuntayhtymän sähköisestä hautaan siunaamisen ajanvarauspalvelusta. Palvelun kautta siunaamisen voi varata Helsingin hautausmaiden kappeleihin tai Helsingin seurakuntien kirkkoihin. Palvelusta voi halutessaan varata myös muistotilaisuuspaikan. Hautaan siunaamisen voi varata myös Töölön seurakunnan kirkkoherranviraston kautta.

Pappi tulee tavallisesti siitä seurakunnasta, jossa vainaja on ollut viimeisimpänä kirjoilla. Hautaan siunaamisen järjestelyjen edetessä otetaan yhteyttä kirkkoherranvirastoon. 

Vainajan nimi luetaan ja hänelle sytytetään muistokynttilä jumalanpalveluksessa siunaamista seuraavana sunnuntaina, elleivät omaiset toivo muuta ajankohtaa.

Koronavirustilanteen vaikutukset hautaustoimeen

Suomen hallitus totesi maan olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Hallituksen linjausten vuoksi Helsingin seurakuntayhtymässä otetaan käyttöön seuraavat linjaukset, jotka ovat voimassa toistaiseksi. Linjauksia on päivitetty 1.6.2020.

Tämä Helsingin seurakuntayhtymän linjaus perustuu Suomen hallituksen valmiustilalainsäädäntöön ja käytettävissä olevan kylmiökapasiteetin riittävyyteen.

Siunaustilaisuus tulee järjestää 2-4 viikon kuluessa kuolemasta. Siunaustilaisuudessa on läsnä enintään viisikymmentä henkilöä, pappi ja kanttori mukaan lukien.

Vahtimestari ei ole paikalla samassa tilassa. Omaiset voivat halutessaan itse järjestää ja toteuttaa siunaustilaisuuden videolähetyksen (streamaus), jolloin muut voivat seurata tilaisuutta etänä. Omaisia pyydetään odottamaan siunaustilaisuuksien alkua ulkona.

Haudalla tapahtuvaa siunaamista suositaan. Myös haudalla tapahtuvissa siunauksissa ja uurnanlaskuissa henkilömäärä on max. 50 hlö. Suositellaan muistotilaisuuden järjestämistä suurempana tilaisuutena myöhemmin koronatilanteen rauhoituttua.

Mikäli siunaustilaisuutta halutaan siirtää merkittävästi myöhempään ajankohtaan, voidaan järjestää siunaustilaisuus nyt 2-4 viikon kuluessa läheisten läsnä ollessa ja tuhkauksen jälkeen myöhemmin järjestettävään uurnanlaskuun voidaan kutsua mahdollisesti laajempi saattoväki. Vaihtoehtoisesti vainaja voidaan poikkeuksellisesti tuhkata nyt ja siunata tilanteen normalisoiduttua uurnan laskun yhteydessä.

Omaisia ja hautaustoimistoja pyydetään myös huomioimaan, että hautausmaiden toimistot ja seurakuntayhtymän hautapalvelut palvelevat asiakkaita toistaiseksi lähinnä puhelimitse ja sähköpostitse.

Mahdollisista poikkeamista tähän ohjeistukseen tulee etukäteen neuvotella hautaustoimen päällikkö Risto Lehdon kanssa.

Lisätietoja koronaviruksen vaikutuksista hautaustoimeen:

Risto Lehto
hautaustoimen päällikkö, Helsingin seurakuntayhtymä
puh. (09) 2340 2760

Hautaan siunaaminen Töölön seurakunnan tiloissa

Hautaan siunaamisen voi järjestää Töölön seurakunnan tiloista Meilahden tai Töölön kirkossa. Temppeliaukion kirkossa hautaan siunaaminen on mahdollista ainoastaan Töölön seurakunnan kirkkoherran luvalla. Katso tarkemmat tiedot tiloista Kirkot ja tilat -osiosta.

Tilojen käyttöehdot

Mikäli vainaja on evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen, Helsingin seurakuntayhtymän kappelien ja kirkkojen käyttö siunaustilaisuuteen on maksutonta. Kirkkoon kuulumattoman henkilön hautaan siunaamisesta kirkkosalissa veloitetaan kirkkovuokra, joka on arkisin 330 euroa ja viikonloppuisin 520 euroa.

Helsingin seurakuntien tarjoamien muistotilaisuuspaikkojen tilakohtaiset vuokrahinnat löytyvät varattavan tilan käyttö- ja maksuehdoista hautaan siunaamisen sähköisestä ajanvarauspalvelusta.

Hautaamisen varaaminen

Hautaamista (arkun hautaanlasku, suoraan haudalla siunaus, tuhkan/uurnan hautausaika ja tuhkausajan varaaminen) ei toistaiseksi voi varata hautaan siunaamisen varauspalvelusta. Helsingin seurakuntayhtymän hautapalveluiden työntekijät ovat sinuun puhelimitse yhteydessä mahdollisimman pian siunausvarauksen tekemisen jälkeen käytännön asioiden sopimiseksi, jos olet sähköisessä ajanvarauspalvelussa ilmoittanut hautaamisen tapahtuvan Helsingissä. Mikäli hautaaminen tapahtuu jollain muulla paikkakunnalla, hautaaminen on varattava kyseiseltä paikkakunnalta.

Vainajan kuljetuksista, arkun ja/tai uurnan hankkimisesta sekä muista mahdollisista palveluista sovitaan aina erikseen valitsemanne toimijan kanssa.

Lisätietoja:

YouTube-video