Seurakuntamme päiväkerho Nallet kokoontuu Töölön kirkon lastentilassa. Kuva: Töölön seurakunnan kuvapankki / Juha Martinmaa

Päiväkerho Nallet

Töölön seurakunnan päiväkerho Nallet on 2,5–5-vuotiaiden päiväkerhoryhmä, joka tarjoaa lapselle laadukasta ja virikkeellistä varhaiskasvatusta.

Nallet kokoontuu neljästi viikossa maanantaista torstaihin kello 9–12 Töölön kirkon lastentilassa osoitteessa Topeliuksenkatu 4. Lapsi voi osallistua päiväkerhoon 2–4 kertaa viikossa oman kehitystason ja perheen tarpeiden mukaan. Kerhossa syödään omat eväät. Kerhoa ohjaavat Töölön seurakunnan lastenohjaajat Satu Antila ja Sirpa Huhtamäki.

Päiväkerhon lukukausimaksu on kahtena päivänä viikossa osallistuvalta lapselta 60 euroa, kolmena päivänä osallistuvalta 90 euroa ja neljänä päivä osallistuvalta 120 euroa. Lasku lähetetään sähköisesti toimintakauden aikana.

Miksi päiväkerhoon?

Päiväkerhossa lapsi on tärkeä. Koemme ja opimme yhdessä ilon, lämmön ja leikin ilmapiirissä. Arvostamme lapsen ainutlaatuisuutta, hengellisyyttä ja yksilöllisiä piirteitä. Päiväkerhoryhmässä lapsi saa ystäviä ja kokee leikin riemua. Samalla lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät.

Päiväkerhossa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tuetaan luovalla ilmaisulla kuten laulaen, soittaen, tanssien, liikkuen ja leikkien. Lisäksi kuvallinen ilmaisu, kädentaidot ja draama- ja ilmaisuleikit ovat osa päiväkerhon arkea.

Päiväkerhossa edistetään monipuolisesti lapsen ajattelun kehitystä ja kielenkehitystä. Luemme satuja, lorutelemme, riimitelemme, leikimme sanoilla ja tavuilla ja opimme tunnistamaan ja nimeämään kirjaimia. Leikimme leikkejä, jotka kehittävät muistia, tarkkaavaisuutta, käsitteenmuodostusta, ongelmanratkaisukykyä ja matemaattista ajattelua.

Päiväkerho Nalleihin ilmoittautuminen

Päiväkerho Nalleihin haetaan huhtikuisin lukuvuodeksi kerrallaan Helsingin seurakuntien sähköisessä asiointipalvelussa. Muina aikoina vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella kerho-ohjaajilta.

Lisätietoja:

Satu Antila, lastenohjaaja
puh. 050 381 3815
satu.antila@evl.fi

Sirpa Huhtamäki, lastenohjaaja
puh. 050 380 1902
sirpa.huhtamaki@evl.fi

Emilia Kuusisto, lapsi- ja perhetyön pappi
puh. (09) 2340 4727
emilia.e.kuusisto@evl.fi

YouTube-video