Uutislistaukseen

Koronarajoituksia yhteislaulutilaisuuksiin, konsertteihin ja esityksiin

19.11.2021 08.51

Helsingissä otetaan käyttöön 25.11.-24.12. uusia koronarajoituksia. Rajoitukset eivät koske muuta seurakunnan toimintaa kuin yhteislaulutilaisuuksia, konsertteja tai esityksiä. Kirkkotilassa voi olla puolet tilan sallimasta kävijämäärästä tai otetaan käyttöön koronapassi, jolloin henkilömäärärajoitusta ei ole. Koronapassia ei oteta käyttöön hartauksissa, jumalanpalveluksissa tai kirkollisissa toimituksissa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 18.11. päätöksen, jolla rajoitetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella sisätiloissa seisomakatsomojen henkilömäärää niin, että tilaisuudessa voi olla enintään 20 henkilöä, joilla ei ole istumapaikkaa.

Istumapaikallisten katsomojen osallistujamäärää ei rajoiteta. Päätöksellä rajoitetaan lisäksi sisätiloissa järjestettäviä yhteislaulutilaisuuksia. Jos yhteislaulutilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä, tilaan saa ottaa enintään puolet muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Määräykset ovat voimassa 25. marraskuuta alkaen 24. joulukuuta asti.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätösten johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille. Seurakuntien ei tule omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin hiippakunnan ohjeet edellyttävät.

Aluehallintoviraston kokoontumisrajoituspäätöksessä on erikseen määritelty ne yleisötilaisuudet, joita rajoitukset koskevat. Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallisena sisältönä on yhteislaulu. Aluehallintoviraston mukaan myös Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ovat kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluvia yleisötilaisuuksia, vaikka ne järjestettäisiin kirkossa.

Sisätiloissa järjestettävään yhteislaulutilaisuuteen saa ottaa enintään puolet tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä, jos tilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä. Seurakunnilla on kaksi vaihtoehtoa yhteislaulutilaisuuksien järjestämisessä.

Seurakunta voi joko järjestää yhteislaulutilaisuuksia rajoitusten mukaisesti tai ottaa kyseisissä tilaisuuksissa käyttöön koronapassin. Jos seurakunta on ottanut koronapassin käyttöön, yhteislaulutilaisuuksissa ei tarvitse noudattaa osallistujamäärää koskevia rajoituksia.

Kirkkotiloissa järjestettävissä konserteissa ja esityksissä on osallistujille määriteltävä istumapaikat, jos tilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä. Vaihtoehtoisesti on otettava käyttöön koronapassi. Jos tilaisuudessa on määritellyt istumapaikat tai käytössä on koronapassi, tilaisuuden osallistujamäärää ei rajoiteta.

Rajoitukset eivät koske muuta seurakunnan toimintaa kuin yhteislaulutilaisuuksia, konsertteja tai esityksiä. Koronapassin käyttöönotto julkista uskonnonharjoittamista sisältävissä tilaisuuksissa ei ole mahdollista.

Koronapassi on käytössä seurakunnassamme Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa sekä muissa yhteislaulutilasuuksissa.
 

Koronapassin käyttö tilaisuuksissa

Koronapassia ei tule ottaa käyttöön muissa tilaisuuksissa kuin edellä on mainittu. Jos seurakunta on ottanut tilaisuudessa koronapassin käyttöön, tilaan ei saa päästää osallistujaa ilman todistusta. Poikkeuksena ovat alle 16-vuotiaat lapset, joita todistuksen esittämisvelvoite ei koske.

Seurakunnan on varmistettava, että koronapassi tarkastetaan kaikilta osallistujilta ovella. Jos tätä ei pystytä varmistamaan, koronapassia ei voi ottaa käyttöön. Koronapassin voi lukea THL:n hyväksymällä Koronatodistuksen lukija -sovelluksella tai manuaalisesti ilman sähköistä lukijaohjelmaa.

Seurakuntien tulee tiedottaa etukäteen ja aktiivisesti koronapassin käyttöönotosta sekä siitä, missä tilaisuuksissa koronapassia edellytetään ehtona osallistumiselle. Tarkista siis sen seurakunnan nettisivuilta, jossa konsertti, yhteislaulutilaisuus tai muu esitys järjestetään, miten siellä toimitaan.

Koronapassin käyttöönoton tarkoituksena on mahdollistaa mahdollisimman monen ihmisen osallistuminen kirkkotiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin voimassa olevien viranomaisrajoitusten aikana.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset

Seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

  • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Edellä mainitut vaatimukset ovat voimassa tällä hetkellä vuoden 2021 loppuun asti koko Suomessa.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista. Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uusien virusmuunnosten leviämistä.

  • Jos saat oireita, pysyt kotona ja menet tarvittaessa koronatestiin.
  • Pidät etäisyyttä muihin ihmisiin.
  • Peset kädet, yskit hihaan.
  • Käytät kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on paljon muita ihmisiä.
  • Pidät Koronavilkun päällä ja noudatat sen ohjeita.
  • Otat molemmat rokoteannokset.

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto.

Lisätietoa

Helsingin hiippakunta