Uutislistaukseen

Diakoni Minna Valkiainen siirtyy uusiin tehtäviin

15.10.2021 08.19

Diakonian viranhaltija Minna Valkiainen on ollut töissä Töölön seurakunnassa kuusi vuotta. 
Kun Minna aloitti työt vanhassa Töölön seurakunnassa 2015, hän työskenteli vapaaehtoistyön ja päihdetyön parissa. Työsuhteen aikana tehtävät muuttuivat, vapaaehtoistyö jäi hiljalleen sivummalle ja päihdetyön osuus vastaavasti kasvoi. Kun Meilahden ja Töölön seurakunnat yhdistyivät 2019, Minnan työalueeksi tuli Pikku Huopalahti ja Ruskeasuo.

Mikä on ollut mieleenpainuvin työtehtävä näiden kuuden vuoden aikana?

Vuoden 2015 pakolaiskriisi loi tarpeen diakoniatyön nopealle reagoinnille ja se on jäänyt erikoisesti mieleen. Työskentelin Lauttasaaren kirkolle perustetussa hätämajoitustilassa ja siellä mukana olo on jäänyt vahvana mieleen. Koronakriisin mukanaan tuoma Helsinki-apu oli iso panostus seurakunnalta. Sain toimia yhteydenottajana helsinkiläisiin ikäihmisiin ja se oli iso työsarka.

Olet toiminut diakonina monessa eri seurakunnassa, eroaako diakoniatyö seurakuntien mukaan?

Seurakunnat ovat erilaisia ja toisen seurakunnan alueella voi olla esimerkiksi enemmän tarvetta taloudelliselle avulle, kun taas toisella alueella voivat korostua yksinäisyyden kokemukset. Seurakunnan sisälläkin työ voi olla erilaista kaupunginosien näyttäytyessä erilaisina. Työ on kuitenkin aina ollut mielekästä ja vaikka työtehtävät ovat vuosien varrella vaihdelleet ja eteen on tullut erikoisiakin sekä yllättäviä tilanteita, on työ ollut mielenkiintoista ja kaikesta on selvitty.

Diakoniatyö on opettanut, että asioiden kanssa ei tarvitse, eikä kannata jäädä yksin. Uran alkuvaiheessa ja sekä vielä nytkin on hienoa, että olen saanut tehdä työtä tiimissä, jonka kanssa on voinut ratkoa yhdessä vaikeita asiakastilanteita ja kollegoiden puoleen on voinut kääntyä.

Otan mukaani Töölön seurakunnasta monet mukavat muistot ja kohtaamiset ja muistan lämmöllä työtovereitani sekä kohtaamiani seurakuntalaisia tai seurakunnan alueella asuvia henkilöitä. Työ on ollut monilla tavoin mielekästä, antoisaa ja samalla myös joskus kuluttavaa. Onkin tärkeää, että työntekemisessä jokainen kiinnittäisi huomiota omaan jaksamiseensa ja hyvinvointiinsa. Työhyvinvointi onkin ollut sydämeni asia ja olen saanut toimia seurakunnan työntekijöiden työhyvinvointiyhdyshenkilönä.

Kiitän lämpimästi kuluneista työvuosista työtovereitani ja kaikkia niitä, joita olen työssäni saanut kohdata. Kiitos sinulle yhteisestä matkasta ja siunattua syksyä sinulle!

 

Minna Valkiainen jää lomalle 15.10.2021, minkä jälkeen hän siirtyy uusiin työtehtäviin. 

 

Kuva Pasi Rautiainen