Uutislistaukseen

Mustavalkoinen kuva naispuolisesta vanhuksesta, joka nojaa kyynärvarsillaan pöytään ja pitelee käsillään pä... Kuva: Yhteisvastuu

Yhteisvastuu 2021: Eniten vanhuudessa yllättää köyhyys

5.2.2021 13.10

Eri syistä johtuva köyhyys koettelee ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla. Monet vanhukset elävät taloudellisessa ja sosiaalisessa ahdingossa, jota koronaepidemia on vielä korostanut. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla. Keräys alkaa 7.2.2021. 

Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä.

Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus, sairaudet – tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät.

Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy eri tavoin eri puolilla maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia. 40 prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1 250 euroa kuukaudessa. Karua on, että suurin yksittäinen seurakuntien ruoka-avun asiakasryhmä on vähävaraiset vanhukset.

Apua ikäihmisille seurakunnan diakoniatyön kautta

Kunkin seurakunnan keräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman seurakunnan alueella.

Yhteisvastuukeräyksen toisena valtakunnallisena tuotonsaajana toimiva Kirkon diakoniarahasto kohdentaa 10 prosentin osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Diakoniarahaston avustukset haetaan paikallisseurakuntien diakoniatyön kautta, jossa hakijoiden avuntarve tunnetaan ja jokainen avuntarvitsija kohdataan.

Keräyksen toinen maanlaajuinen tuotonsaaja on Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto, joka tulee toteuttamaan yhteisvastuuvaroilla ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia sekä digitaitojen valmennusta vuodesta 2022 alkaen. 

Yhteisvastuu auttaa töölöläisiä ikäihmisiä

Helsingissä asumiskustannukset ovat pienituloisten eläkeikäisten suurin taloudellinen haaste, sillä asumistuki ei riitä yksinään asumiskuluihin.

– Ikäihmisten taloudellinen ahdinko pääkaupunkiseudulla voi syventyä, jos elämisen kustannukset kallistuvat edelleen eläkkeisiin ja muihin tukiin nähden, Töölön seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Maija Åker sanoo.

Korona-aika on tuonut myös oman haasteensa, sillä asiointi on siirtynyt yhä enemmän verkkoon. Ikäihmisten digiosaaminen ja -laitteet eivät ole myöskään samalla tasolla muuhun aikuisväestöön verrattuna.

– Myös ruoan toimittamisesta syntyy lisäkuluja, joita ei huomioida esimerkiksi toimeentulotukea haettaessa, Åker sanoo.

Töölön seurakunta oli viime keväänä mukana Helsingin seurakuntien, Helsingin kaupungin ja eri järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetussa Helsinki-apu-hankkeessa, jossa helsinkiläisille ikäihmisille tarjottiin puhelimitse muun muassa asiointiapua kauppaan ja apteekkiin.

– Korona-aikana olemme pitäneet seurakuntalaisiin aktiivisesti yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse. Lisäksi olemme tehneet yhteistyötä alueemme yritysten, seurakuntalaisten ja kaupungin kotihoidon kanssa sekä olemme muistaneet seurakuntamme ikäihmisiä tervehdyksillä, Åker sanoo.

Töölön seurakunnassa ikäihmisten hyvinvointia tuetaan myös järjestämällä ryhmätoimintaa ja edullisia ruokailuja sekä kahviloita. Seurakunnan Yhteisvastuukeräyksestä saamalla osuudella tuetaan Töölön seurakunnan alueella asuvia ja apua hakevia ikäihmisiä taloudellisesti, henkisesti ja hengellisesti.

– Yhteisvastuukeräyksen ansiosta voimme järjestää ikäihmisille muun muassa retkiä ja leirejä, Åker sanoo.

Kaukana tarve on vieläkin suurempi kuin meillä

Yhteisvastuukeräys näkee tärkeäksi tukea avun tarpeessa olevia niin Suomessa kuin maailmalla. Tuotosta yli puolet, 60 prosenttia, ohjataan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla tuetaan arvokkaan vanhuuden mahdollistamista auttamalla katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä. Kansainvälisen diakonian esimerkkikohdemaa on Uganda, mutta apua ohjataan kulloisenkin tarpeen mukaan yli kymmeneen maahan. 

yhteisvastuu.fi
kirkonulkomaanapu.fi
#yhteisvastuu2021
#enitenyllättiköyhyys

Töölön seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen voit lahjoittaa monin tavoin

Lähikeräysten ohella tai sijasta voit antaa lahjasi Yhteisvastuukeräykseen oman seurakuntamme MobilePay-numeroon 84195 tai tekemällä lahjoituksen seurakuntamme nettilahjoitussivulle osoitteessa yhteisvastuu.fi/toolo. 

Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi seurakuntamme viitenumero 308605. Yhteisvastuun pankkitilit ovat: Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28.

Kiitos lahjoituksestasi!

Kirkkopalvelujen keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR 2020/4355. 

Vuodesta 1950 toiminut Yhteisvastuu on yksi Suomen suurimmista vuosittain järjestettävistä kansalaiskeräyksistä ja lähimmäisenrakkauden kansanliike. Keräyksellä autetaan hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehittyvissä maissa. 60 % keräyksen tuotosta ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun. 20 % keräystuotosta jakautuu kotimaisille erityiskohteille: puolet Kirkon diakoniarahastolle heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisen auttamiseen yhdessä paikallisseurakuntien kanssa, toinen puolikas Seurakuntaopiston kokoamalle kansanopistoverkostolle, joka toteuttaa maksuttomia digitaitojen koulutuksia vähävaraisille ikäihmisille vuodesta 2022 lähtien. 20 % keräystuotosta ohjataan paikallisseurakunnan kautta paikallisiin ikäihmisiä tukeviin toimiin tai diakonia-avustuksiin. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti ja vuoden 2021 keräyksen esimiehenä piispa Matti Repo.

Lisätietoja:

Matilda Hakkarainen, keräyspäällikkö, seurakuntapastori, diakoniapappi
puh. (09) 2340 6353
matilda.hakkarainen@evl.fi