Uutislistaukseen

Kuusi nuorta istumassa laiturilla kesällä.

Töölön seurakunnan rippileirit toteutuvat kesällä 2020

13.5.2020 13.55

Helsinkiläiset nuoret pääsevät koronaepidemiasta huolimatta kesällä rippileireille. Helsingin seurakuntien rippileirit käynnistyvät tietyin rajoituksin ja turvallisuus huomioiden pääosin 10. kesäkuuta alkaen.

Töölön seurakunnan kesän 2020 rippikoulut toteutuvat alkuperäisen aikataulun mukaisesti alun perin ilmoitetuissa leirikeskuksissa. Seurakunnan toimintaan rippikoululaiset ovat tutustuneet tänä keväänä kasvokkaisten kokoontumisten sijaan etätehtävien avulla.

Töölön seurakunnan rippikoulujen toteutuksessa kiinnitetään tänä kesänä erityistä huomiota kuljetus-, majoitus-, opetus-, peseytymis- ja ruokailujärjestelyihin Helsingin seurakuntayhtymän turvallisuusohjeiden mukaisesti. Poikkeavat ja korostuneet turvallisuusohjeet laaditaan terveysviranomaisten ja kirkkohallituksen ohjeiden perusteella noin viikoilla 21 tai 22. Töölön seurakunnan rippikoululaisia tiedotetaan ohjeista erikseen. Myös konfirmaatioiden toteutumisesta ja niihin liittyvistä järjestelyistä tiedotetaan rippikoululaisia myöhemmin.

Mikäli nuoren tai hänen perheenjäsenensä terveydentila estää rippikoulun leirijaksolle osallistumisen, nuoren on mahdollista suorittaa rippikoulu Töölön seurakunnassa vaihtoehtoisella tavalla. Tällaisessa tilanteessa rippikoululaista pyydetään olemaan erikseen yhteydessä oman rippikouluryhmän työntekijöihin.

Kaikissa Helsingin seurakunnissa päästään rippileireille kesäkuussa

– Rippikoulu on vuosikymmenet ollut kulloisellekin ikäluokalle paikka, jossa on voitu yhdessä pohtia elämää, kuolemaa sekä uskoa. Saman mahdollisuuden Helsingin seurakunnat haluavat tarjota myös tämän vuoden riparinuorille, Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki sanoo.

Muissa Helsingin seurakunnissa sekä kesäkuun ensimmäisellä viikolla järjestettäville leireille että Viroon suunnitelluille leireille tarjotaan korvaavat leirivuorot syksyllä 2020. Myös Helsingin seurakuntien Korpirauhaan suunnittelemat kolme seitsemänkymmenen hengen leiriä saavat osittain korvaavia syysvuoroja, sillä leirien osallistujamäärät ylittävät hallituksen asettaman kokoontumisrajoituksen. Helsingin seurakunnat päättävät tehdyn turvallisuusselvityksen pohjalta, toteutuvatko kyseiset leiririppikoulut yhtäaikaisesti koko ryhmälle vai jaetaanko rippikoululeiriryhmä kahteen pienempään ryhmään.

– Kovin erilaisia rippikouluista toki tulee kuin aiempina vuosina, sillä riparit joudutaan järjestämään poikkeavien turvallisuusohjeiden takia toisin. Noudatamme viranomaisten ohjeita ja linjauksia leirien suunnittelussa ja toteutuksessa, turvallisuudesta huolehtien. Jos tilanteet tästä muuttuvat, reagoimme nopeasti. Leirikeskukset on varattu varmuuden vuoksi koko syksyn viikonlopuiksi ripareita varten, Rintamäki sanoo.

Helsingin seurakunnat järjestävät leirejä vielä syksylläkin

Kivisaaren leirikeskus pysyy tänä vuonna suljettuna, sillä leirikeskuksen wc- ja peseytymistilat eivät vastaa poikkeustilanteen vaatimuksia. Lekholmenin leirisaari varataan ainoastaan rippikoulukäyttöön, joten muu ajanvietto ei ole saarella tänä kesänä mahdollista.

Hygienia- ja turvallisuusohjeiden lisäksi muun muassa perheenjäsenet tai muut ulkopuoliset eivät voi tänä kesänä vierailla rippikoululeireillä. Myös mahdollisista sairastumistapauksista laaditaan suunnitelmat etukäteen.

Niille helsinkiläisille nuorille, jotka eivät pääse tänä kesänä rippikoululeirille, on tavoitteena järjestää syksyllä 2020 pitkän viikonlopun syysleirejä. Konfirmaatiomessujen ajankohta ja toteutus selvityksessä. Konfirmaatiomessuissa noudatetaan samoja turvallisuusohjeita kuin perinteisissä jumalanpalveluksissa. Helsingin seurakunnat ovat yhteydessä omiin rippikoululaisiinsa ja kertovat rippikoulun toteuttamisesta tarkemmin viikoilla 20 ja 21.

Lue lisää Helsingin seurakuntayhtymän verkkosivuilta

Lisätietoja:

Tinja-Mari Lammila, seurakuntapastori, Töölön seurakunta
puh. (09) 2340 4722
tinja-mari.lammila@evl.fi

Kuva: Pekka Akin