Uutislistaukseen

Tulisitko päivystäjäksi Palvelevaan puhelimeen, nettiin tai chattiin?

28.6.2022 09.00

Kirkon keskusteluapu auttaa lähimmäistä, joka haluaa purkaa huolia ja ahdistusta ja kaipaa henkistä tai hengellistä tukea. Kuuntelijana ja keskustelijana hänen kanssaan toimivat seurakuntien vapaaehtoiset päivystäjät. Ensi syksynä alkaa koulutus, jossa Palvelevaan puhelimeen, nettiin ja chattiin koulutetaan uusia päivystäjiä.

Edellytämme sitoutumista vaitiolovelvollisuuteen sekä tasapainoista elämäntilannetta. Tehtävään hakeneet haastatellaan ennen valintoja.

Vapaaehtoista päivystystyötä tehdään vähintään muutama tunti kuukaudessa. Tarjoamme ammatillisen työnohjauksen ja koulutukset.

Uusien vapaaehtoisten valmennus loka-joulukuussa sisältäen kuusi kokoontumista ja harjoituksia.

Lisätietoja

palvelevapuhelin.ysk@evl.fi, p. 09 2340 2598

 

Video: Turun seurakunnat