Meilahden kirkon kellotorni. Kuva: Juha Martinmaa.

Töölön seurakunta

Uusi Töölön seurakunta aloitti toimintansa 1.1.2019, jolloin entiset Töölön ja Meilahden seurakunnat yhdistyivät. Seurakunnan alue kattaa Helsingin pohjoisen kantakaupungin ulottuen Etu-Töölöstä Pohjois-Pasilaan. Jäsenmäärä on noin 28 000, ja se kasvaa merkittävästi 2020-luvulle ajoittuvan Keski- ja Pohjois-Pasilan uudisrakentamisen myötä.

Seurakunnassa on noin 75 päätoimista työntekijää ja useita kymmeniä tuntityöntekijöitä. Erilaisissa vapaaehtoistehtävissä toimii lähes viisisataa henkilöä.

Töölön seurakunnan kirkot ovat Temppeliaukion kirkko, Töölön kirkko, Meilahden kirkko ja Tuomaankirkko. Lisäksi Seurasaaressa sijaitseva Karunan museokirkko on kesäisin seurakunnan käytössä. Muita Töölön seurakunnan toimitiloja ovat monitoimitila Fokus kauppa- ja palvelukeskus Mall of Triplassa, Ruskeasuon seurakuntakeskus Rasti, Länsi-Pasilan seurakuntakoti ja nuorisotila Kerhis. Töölön seurakunnan kirkkoherranvirasto sijaitsee Taivallahden kasarmeilla Taka-Töölössä.

Töölön seurakunta pohjautuu vuosina 1906–1941 toimineeseen Helsingin pohjoiseen suomalaiseen seurakuntaan, josta syntyi vuosiksi 1942–1955 Töölön seurakunta. Vuonna 1956 Töölön seurakunta jakautui Meilahden seurakunnaksi (1956–2018) ja Töölön seurakunnaksi (1956–1965), joka jakautui edelleen vuosina 1965–2010 toimineiksi Taivallahden seurakunnaksi ja Töölön seurakunnaksi. Vuonna 2011 Töölön ja Taivallahden seurakunnat yhdistyivät yhdeksi Töölön seurakunnaksi (2011–2018). Vuoden 2019 alkaessa Töölön seurakunta palasi takaisin juurilleen 1940- ja -50-luvuille, kun se yhdistyi takaisin vuodesta 1956 asti toimineeseen Meilahden seurakuntaan.

Seurakuntaneuvosto

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvostoon kuuluu 16 luottamushenkilöä. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Seurakuntaneuvosto valitsee itse keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Töölön seurakunnalla on Helsingin seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa kuusi edustajaa. Seurakuntaneuvoston jäsenet ja yhteisen kirkkovaltuuston edustajat valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.

Neuvosto kokoontuu kalenterivuoden aikana 6–8 kertaa.

Organisaatio

Töölön seurakunnan organisaation rakenteen keskeiset tavoitteet ovat:

 • suunnittelutyö yhdessä seurakuntalaisten kanssa
 • tiimi- ja yhteistyö yli työalojen
 • valppaus reagoida muuttuvaan ympäristöön
 • uusien työtapojen mahdollistaminen, ja jäsenlähtöisyys.

Töölön seurakunnan arvot, missio, visio ja strategia

Pyhän kunnioitus:

 • kristillinen kasvu
 • kunnioitus
 • uskollisuus
 • yhteisöllisyys.

Lähimmäisyys:

 • oikeudenmukaisuus
 • heikkojen puolustaminen
 • monimuotoisuuden kunnioittaminen
 • suvaitsevaisuus.

Vastuullisuus:

 • jäsenlähtöisyys
 • dialogisuus
 • luottamus
 • avoimuus
 • ympäristöystävällisyys.

Tavoitteellisuus:

 • suunnitelmallisuus
 • jatkuva kehittyminen
 • luovuus
 • ripeä reagointi.